Zawieranie umów ubezpieczeń za pośrednictwem brokera

mężczyzna trzyma mini parasol

Mimo stale rosnącej świadomości ubezpieczeniowej w Polsce wiele osób ma pytanie, dlaczego warto skorzystać z pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego podczas zawierania umów ubezpieczeń. Oto kilka korzyści, które przemawiają za korzystaniem z usług profesjonalisty.

 

Kompleksowość obsługi

To, co charakteryzuje zakres działalności brokera, to fakt, że nie ogranicza się on wyłącznie do zawarcia samego ubezpieczenia. Broker przeprowadza analizę ryzyka działalności prowadzonej przez Klienta, ustala jego potrzeby i dopiero wówczas przystępuje do poszukiwania optymalnej oferty ubezpieczeniowej.

 

Niwelowanie dysproporcji rynkowych

Właśnie z uwagi na fakt istnienia ogromnej dysproporcji między wielkim, międzynarodowym zakładem ubezpieczeń a możliwościami przeciętnej osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej - ustawodawca wprowadził instytucję brokera, który działa w imieniu i na rzecz interesów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.

Nasza działalność skupia się na dostarczaniu Klientom jak najlepszych ofert zabezpieczających Ich na wypadek ewentualnych zdarzeń.

Rzeszowski Dom Brokerski jest zawsze po stronie Klienta. Zachęcamy do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.