O Rzeszowskim Domie Brokerski Artur Wilk - ubezpieczenia

Biuro brokerskie Rzeszowski Dom Brokerski, Artur Wilk posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1457/07 z dnia 27.03.2007r. wydane właścicielowi Arturowi Wilk na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. Jest to pionierska, rodzima firma o tym charakterze w naszym regionie.
Artur Wilk posiada 25 - letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Doświadczenie zebrane było w początkowych latach 90 - tych w międzynarodowych firmach doradczych.
Po roku 2000-nym doświadczenie zostało uzupełnione podczas kilkuletniej praktyki w pionierskiej na polskim rynku firmie brokerskiej p. Romana Kukuły – Ubezpieczenia Roman Broker Kukuła. Wystarczy wspomnieć, że firma RBK posiadała zezwolenie nr 3 na działalność brokerską z 1991 roku !
Bazując na zdobytym doświadczeniu w branży ubezpieczeń, pragniemy działać w sposób szczególny dla rodzimego dla nas regionu, jakim jest Rzeszów i Podkarpacie.
Z uwagi na konieczność stałego kontaktu z Klientem, zwłaszcza kontaktu osobistego, tak ważnego zarówno w momencie audytu ubezpieczeniowego, przygotowywania oferty, a zwłaszcza ewentualnej szkody lub roszczenia ubezpieczeniowego - nasi Klienci to przede wszystkim podmioty gospodarcze Podkarpacia.
Naszym zdaniem bardzo istotne jest pewność Klienta, że broker jest do Jego dyspozycji w każdej chwili.

Zabieranie klocków spod domu