Pomoc w zakresie likwidacji szkód

 

mężczyzna przegląda dokumenty

Posiadanie ubezpieczenia ma na celu zapewnienie Klientowi ochrony na wypadek zaistnienia zdarzenia, które może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, żeby po zaistnieniu szkody przeprowadzić szybką i właściwą procedurę likwidacji szkody.

 

Pomoc w procesie likwidacji szkody

W ramach współpracy z Klientem zajmujemy się reprezentowaniem jego interesów - poprzez uczestnictwo z procesie likwidacji szkód.


Zajmujemy się wszystkimi sprawami formalnymi, związanymi z likwidacją szkody.


Ponadto prowadzimy pełną dokumentację szkody oraz procedury odszkodowawczej.


Pośredniczymy w kontaktach z zakładem ubezpieczeń w trakcie całej procedury likwidacyjnej, mając na uwadze zaspokojenie straty poniesionej przez Klienta.


W przypadku zaistnienia rozbieżności w interpretacji przepisów ubezpieczeniowych lub oszacowania szkody zasięgamy opinii biegłych sądowych – np. rzeczoznawców z zakresu wyceny maszyn, urządzeń, itp.


Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!