Rola brokera ubezpieczeniowego

spotkanie biznesowe

Broker ubezpieczeniowy, w ramach prowadzonej działalności brokerskiej, wykonuje czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz klienta, zwanymi czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń.


Działanie na rzecz interesu Klienta


Jesteśmy podmiotem, który jest zobligowany odpowiednimi przepisami prawa działać na rzecz dobra Klientów.

fragment ustawy o dystrybucji ubezpieczeń:

(Dystrybutor ubezpieczeń, wykonując dystrybucję ubezpieczeń, postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów).

W tym celu analizujemy rynek ubezpieczeń w zakresie funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, pod kątem ich wiarygodności, kondycji finansowej, rzetelności, oferowanych produktów ubezpieczeniowych. Wszystko po to, aby Klienci mieli dostęp do aktualnych informacji o produktach ubezpieczeniowych mogących w istotny sposób przyczynić się do zabezpieczenia prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Dotyczy to  również wszelkich zmian w prawie ubezpieczeniowym. 


Opracowanie programu ubezpieczeniowego


Wielu z naszych Klientów prowadzi działalność, która wymaga szczególnej formy ochrony ubezpieczeniowej. Aby mieć pewność, że przedstawione rozwiązania spełniają oczekiwania Klientów – określamy jego wymagania i potrzeby uwzględniając jego indywidualną sytuację i specyfikę biznesową.

W wyniku uzyskanych informacji oraz naszej wiedzy konstruujemy indywidualny program ubezpieczeniowy. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedstawić korzystne propozycje podnoszące stopień bezpieczeństwa i zakres ochrony ubezpieczeniowej Klienta.

Przekazanie tych informacji wraz z informacją o produkcie ubezpieczeniowym – umożliwiają Klientom podjęcie świadomej decyzji.