Działalność brokerska

Działalność brokerska związana jest z rynkiem ubezpieczeniowym. Broker ubezpieczeniowy jest pełnomocnikiem Klienta w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. Dlatego jako podmiot niezależny w pełni obiektywny sposób reprezentuje Jego interesy.

 

Wymogi formalne aby zostać brokerem

Z uwagi na fakt, że rynek brokerski jest ściśle kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, aby zostać brokerem, konieczne jest spełnienie kilku warunków, m.in.:

  • posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych,
  • niekaralność,
  • posiadanie udokumentowanego wykształcenia minimum średniego,
  • uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
  • posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w zakresie ubezpieczeń zdobytego w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej,
  • zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Rynek jest tak mocno nadzorowany po to, aby klient miał gwarancję należytego wykonania usługi. Jeżeli zależy Ci na sprawnej pomocy brokera z doświadczeniem, to zgłoś się do Rzeszowskiego Domu Brokerskiego.

 

spotkanie biznesowe

Rola brokera ubezpieczeniowego, Program ubezpieczeniowy

Czytaj więcej...
Mężczyzna trzyma mini parasol

Ubezpieczenia

Czytaj więcej...
dwaj biznesmeni idą korytarzem

Pośrednictwo w negocjacjach

Czytaj więcej...
Mężczyzna omawia dokumenty

Pomoc w zakresie likwidacji szkód

Czytaj więcej...
ludzie stoją w szeregu