Pośrednictwo w negocjacjach

mężczyźni idą korytarzem

Jako kancelaria brokerska prowadzimy negocjacje z zakładami ubezpieczeń i towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych co do warunków i zakresu ochrony ubezpieczeniowej naszych Klientów. Istotne jest indywidualne podejście do każdego Klienta – co wiąże się z z opracowaniem indywidualnej umowy ubezpieczenia zawierającej warunki szczególne. Najczęściej nie są one standardowe dla zakładów ubezpieczeń - stąd konieczność korzystania z naszej pomocy. W ramach udzielonego pełnomocnictwa dbamy o poprawność merytoryczną naniesionych zapisów oraz ich zgodność ze złożonymi ofertami.

Wszystko po to, żeby nasi Klienci byli całkowicie pewni co do warunków zwartych umów ubezpieczeń.

 

Prowadzenie działalności analitycznej

Z uwagi na fakt, że Rzeszowski Dom Brokerski reprezentuje interesy Klientów, a nie zakładów ubezpieczeniowych i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych - dokonujemy dokładnej analizy i porównania otrzymanych oferty ubezpieczenia.

Po przeprowadzeniu analizy wnioski przedstawiamy Klientowi w formie porady brokerskiej. Dzięki uzyskanej poradzie Klienci mogą podjąć decyzję co do wyboru optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Jeżeli chcesz mieć pewność uzyskania najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń – zaangażuj nas - jako swojego doradcę (pełnomocnika ubezpieczeniowego).